• Thứ 2 - Chủ nhật, Từ 8h - 17h30

Dự án làm sạch đường óng nước sinh hoạt

Đường ống nước sinh hoạt sử dụng nhiều năm tạo nên các cặn bã và nhưng loại tảo bám vào thành ống. Cần làm sạch để có nguồn nước được tốt nhất.

Chúng tôi đang cập nhật thông tin

Dự án khác: